Nowelizacja ustawy o podatku VAT i jej wpływ na ubezpieczenia pojazdów

Nowelizacja ustawy o podatku VAT z 7 lutego 2014 roku, wprowadzająca zmiany w zakresie odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych do DMC 3,5 tony ma również wpływ na ubezpieczenia.

  • W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zachowują prawo odliczenia 100% VAT.
  • W przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych przedsiębiorcy mogą odliczyć wyłącznie 50% VAT.

Przy zawieraniu ubezpieczenia Autocasco pojazdów samochodowych, ubezpieczający ma możliwość określenia sumy ubezpieczenia. Dotychczas ubezpieczający w określeniu sumy ubezpieczenia pojazdu samochodowego miał do wyboru opcję netto (bez VAT) oraz brutto (100%VAT). Po nowelizacji ustawy o podatku VAT z 7 lutego 2014 roku, klient dodatkowo ma do wyboru sumę ubezpieczenia na poziomie netto + 50% VAT.