Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC z końcem okresu na jaki została zawarta umowa (art. 28 – polisy całoroczne)

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w przypadku zakupu/nabycia pojazdu (art. 31 – polisy zbywcy)

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC w przypadku automatycznego wznowienia (art. 28a – podwójne ubezpieczenie)