Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Towarzystwa dostosowują swoje produkty ubezpieczeniowe dla potrzeb klientów proponując, funkcję ochronną oraz oszczędnościową. Wykupując polisę ubezpieczony jest świadomy zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, dodatkowo oszczędza kapitał na przyszłość.

Jeżeli dodatkowo wykupimy Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, Towarzystwo przejmie opłacanie składek, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego (warunek: ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym).