Emerytura

Emerytura

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują produkty oszczędnościowe, które w przyszłości zabezpieczą nasze życie. Do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego możemy oszczędzać kapitał na poczet późniejszej emerytury. Dodatkowo oszczędzając na  emeryturę, możemy ochronić się przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. W ubezpieczeniu możemy skorzystać z dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia, które umożliwia pobieranie zasiłków na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.