Życie

Życie

Wielu klientów nie zdaję sobie sprawy jakie konsekwencję może nieść za sobą brak wykupionej polisy na życie. Czy zastanawialiście się wcześniej, jak potoczą się losy naszych bliskich jeżeli jeden z żywicieli rodziny nie będzie zdolny do pracy lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesie śmierć? Jeżeli po przemyśleniu stwierdziliście:

Posiadam majątek, który w trudnych czasach mogę ja, lub moja rodzina sprzedać i pieniądze wykorzystać na przeżycie trudnych czasów. Pytanie, czy zastanawiałeś się jak szybko przebiegnie masa spadkowa, jak szybko można sprzedać majątek, pomijając fakt za jaką wartość majątek zostanie sprzedany.

Posiadam duży kapitał, który zapewni mi leczenie a moim bliskim spokojny byt do czasu ustabilizowania sytuacji finansowej. Pytanie, o masę spadkową, jak szybko przebiegnie i czy do tego czasu bliscy zachowają płynność finansową.

Ubezpieczenie na życie PoznańTowarzystwa dostosowują swoje produkty ubezpieczeniowe dla potrzeb klientów proponując, funkcję ochronną oraz oszczędnościową. Wykupując polisę ubezpieczony jest świadomy zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, dodatkowo oszczędza kapitał na przyszłość.

Jeżeli dodatkowo wykupimy Ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy, Towarzystwo przejmie opłacanie składek, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego (warunek: ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym).

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują produkty oszczędnościowe, które w przyszłości zabezpieczą nasze życie. Do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego możemy oszczędzać kapitał na poczet późniejszej emerytury. Dodatkowo oszczędzając na  emeryturę, możemy ochronić się przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. W ubezpieczeniu możemy skorzystać z dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia, które umożliwia pobieranie zasiłków na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie zdrowotne Poznań

Jeżeli chcemy mięć dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych w całej Polsce to możemy wykupić dla siebie i całej rodziny ubezpieczenie zdrowotne. Towarzystwa oferują pakiety ambulatoryjne oraz szpitalne. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków korzystanie z wysokospecjalistycznych placówek medycznych jest bezgotówkowe a placówki przyjmują ubezpieczonych po ukazaniu Karty Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie posagowe Poznań

Jeżeli chcielibyśmy zadbać o przyszłość dziecka to Towarzystwa oferują polisy posagowe z planem kapitałowym. Posiadając wykupione ubezpieczenie posagowe zgromadzimy kapitał na konkretny cel, którym może być przyszła edukacja dziecka lub kapitał na usamodzielnienie się. Dodatkowo polisa pełni funkcję ochronną dla ubezpieczającego czyli rodzica, współmałżonka oraz dziecka.