Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne dla ochrony kierowcy i wszystkich pasażerów w przypadku zdarzeń losowych. NNW jest ubezpieczeniem chroniącym kierowcę i pasażerów niezależnie od tego kto był sprawcą wypadku. Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW jest wypłacane niezależnie od innych świadczeń, które przysługują poszkodowanym.

.

yesOchrona kierowcy i pasażerów pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków