Uprawy

Uprawy

ubezpieczenie upraw Poznań

Działalność rolnicza w sferze upraw jest szczególnie podatna na zdarzenia losowe na które nie mamy wpływu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują rolnikom różnorodne ubezpieczenia upraw przed skutkami zdarzeń losowych.

Rolnik ma obowiązek ubezpieczenia upraw w momencie pobierania dopłat bezpośrednich. W takim przypadku budżet państwa pokrywa do 50% składki ubezpieczenia.

 

Pokrywanie przez państwo do 50% składki ubezpieczenia - Ubezpieczenie upraw Poznań      Pokrywanie przez państwo do 50% składki

Stała suma ubezpieczenia - Ubezpieczenie upraw Poznań      Stała suma ubezpieczenia

Brak udziału własnego - Ubezpieczenie upraw Poznań      Brak udziału własnego