Pomoc

Pomoc

Jak rozpocząć pracę z programem?

„Krok po kroku”, czyli instrukcja rozpoczęcia pracy w programie Petra24.pl

1. Ściągnij program – pobierz plik do instalacji programu. Po zapisaniu go na dysku, jeżeli, nie wyświetli się okno pobranych plików, odnajdź go, np. w katalogu Pobrane.

2. Zainstaluj – uruchom pobrany plik i przejdź przez proces instalacji, zgodnie z pojawiającymi się wskazaniami.

3. Uruchom program – otwórz program klikając w jego ikonkę na pulpicie lub przez menu Start – otworzy się następujące okno:

4. Zarejestruj się – w polu Firma wybierz – Jestem już klientem, nie zmieniaj tu Użytkownika ani hasła, zatwierdź przez OK.
W następnym oknie podaj własne dane do logowania, które otrzymałeś od Biura Petra:
nr klienta/ firmy: 1234567
login: abcdef
hasło:*******
Po wpisaniuzatwierdź przez OK. W tym momencie program będzie synchronizował się z serwerami biura. Może to potrwać do kilku minut. Następnie ponownie pojawi się to okno już z nazwą Twojej firmy. Jeszcze raz wpisz login i hasło, zawierdź OK.

5. Rozpoczęcie pracy – już możesz zacząć pracę w programie – wystawiać dokuemnty sprzedaży, wprowadzać dokumenty kosztowe czy uzupełnić katalog kontrahentów. Wystarczy kliknąć na właściwą ikonę na pulpicie programu…

6. Zmiana hasła – po uruchomieniu programu należy wejść w Administrację w menu głównym i wybrać Zmiana hasła. W wyświetlonym oknie należy podać dotychczasowe hasło, a następnie dwa razy wprowadzić nowe hasło i zatwierdzić przez Wykonaj. Nowe hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków i powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry.

7. Zakończenie pracy – po zakończeniu pracy z programem wystarczy wyjść z programu w ogólne znany sposób zamykania plików i programów, czyli przez przycisk X. Przy następnym uruchomieniu programu w oknie logowania w polu Firma wyświetli się nazwa Twojej firmy. Wówczas można ustawić zapamiętanie hasła przez program.

8. Aktualizacje – przed rozpoczęciem pracy z programem znajdź na Pasku zadań, w prawym dolnym rogu pulpitu, ikonkę programu Petra24.pl. Jeżeli jej nie będzie, uruchom program, ale nie loguj się, tylko zakończ przez przycisk Wyjście – wówczas ikonka Petra24.pl pojawi się na Pasku zadań. Kliknij na niej prawym klawiszem myszy, otworzy się tzw. podręczne menu. Wówczas wybierz polecenie „Sprawdź aktualizacje”

Jeżeli w trakcie pracy z programem będziemy mogli w czymś pomóc lub udzielić dodatkowych informacji, prosimy o bezpośredni kontakt.