Kadry i płace

Kadry i Płace profesjonalnie obsługiwane nie zajmując powierzchni w Waszym biurze.

W każdej firmie liczą się ludzie. Zatrudniasz pracowników, a my prowadzimy Akta osobowe, pilnujemy terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, tworzymy listy płac, generujemy paczki przelewów wynagrodzeń, prowadzimy ewidencję czasu pracy oraz wszelkie sprawy związane z obsługą pracownika.
Prezentujemy naszych Klientów przed instytucjami publiczno-prawnymi: ZUS, PIP, PFRON, US, UP, DWUP itd.

Obsługa kadrowa Wrocław, Poznań czy Warszawa zawsze wymaga, aby wiele pamiętać zatrudniając pracowników? Deklaracje ZUS, szkolenia BHP, nadgodziny, premie, podatek od osób fizycznych… Jednak dział kadr to rozwiązanie na które nie każdą firmę stać. Lepiej przekazać sprawy kadrowe specjalistom, oszczędzając przy tym czas i pieniądze? Zdobędziecie pewność, że żadne terminy nie umkną uwadze, bo to my będziemy pamiętać za Was. Udowadniamy, że dział kadr i płac nie jest niezbędny każdej firmie.

Kadry i płace dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu Petra24 w naszym biurze rachunkowym daje każdemu pracodawcy bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy umożliwiającej przegląd danych z działu Kadry i Płace. Zapewniamy stały dostęp do danych z zakresu płac, urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych i okolicznościowych oraz innych.

Do tego zestawu dołączamy możliwość samodzielnego wydruku wszystkich dokumentów kadrowych z gotowych szablonów. Zatrudniasz pracownika – jedno polecenie Drukuj komplet dokumentów – i Akta Osobowe już założone!

Kadry i Płace – biuro rachunkowe Petra przejmuje wszelkie obowiązki tego działu. Zacznij oszczędzać już dziś!

Cennik: Kadry i płace*

Zakres Kadry i płace Umowy bezskładkowe Deklaracje PFRON
Za pracownika/umowę 30,00 zł 15,00 zł 20,00 zł

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki. Ilości dokumentów to przykładowe progi.

*Biuro rachunkowe Petra sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi kadrowo-płacowej w zależności od następujących warunków:
– ilość pracowników,
– zmienność parametrów zatrudnienia, np. występowanie premii,
– średnia rotacja pracowników,
– model systemu płacowego.

Umowy bezskładkowe to umowy, wobec których nie ma obowiązku sporządzania deklaracji i opłacania składek ZUS.
Cena za sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON  dotyczy zarówno pracowników, jak i właścicieli.

Co zawiera cena:

 • program Kadry i Płace do wprowadzania, przeglądu i analizy dokumentów kadrowo-płacowych
 • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanych lub wprowadzonych dokumentów źródłowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych  PIT 4R
 • sporządzanie rocznych kart wynagrodzeń
 • sporządzanie imiennych informacji osób ubezpieczonych (RMUA)
 • sporządzanie informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/40)
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umowy zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • wydruk zaświadczeń imiennych dla pracowników
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i spraw kadrowych
 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenie do Sanepidu
 • opieka nad szkoleniami BHP i badaniami okresowymi

Co jeszcze oferujemy naszym Klientom:

 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników
 • opracowanie zakresów czynności pracowników
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) pracowników
 • urlop wypoczynkowy – rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych i okolicznościowych oraz innych
 • lista obecności – przygotowanie i weryfikacja pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • zawiadamianie Klienta o obowiązku przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń pracowników w zakresie przepisów  przeciwpożarowych i BHP
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • asysta i współpraca z Klientem przy podejmowaniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie dodatkowych raportów i zestawień kadrowych wg wymagań Klienta
 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W powyższych kwestiach stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do specyfiki zlecenia i jego wyceny.

Zapraszamy do rozmowy na temat potrzeb Państwa firmy. Nasz adres i numery telefonów znajdziecie w zakładce Kontakt