Rozliczenia roczne, PIT-y

Rozliczenie roczne za 2013 rok należy złożyć do końca kwietnia 2014 roku. Dla Państwa spokoju ducha oferujemy rozliczenie dochodu za zeszły rok, wystarczy przynieść dokumenty potwierdzające źródło dochodu.

Rozliczanie dochodów za 2014 rok
– zeznania roczne PIT-36, PIT-36L PIT-37 oraz PIT-28 i VZM

 

Rozliczenie jednej osoby Rozliczenie wspólne małżonków
Rozliczenie wspólne z dzieckiem
Jeden dokument potwierdzający źródło dochodów – PIT-11 50,00 zł 60,00 zł
Każdy następny dokument  potwierdzający  źródło  dochodów- PIT-11 10,00 zł 10,00 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Jeżeli jesteś już klientem biura rachunkowego Petra:
 •  jeżeli zeznanie roczne opiera się tylko na wynikach z działalności gospodarczej, którą rozliczamy i nie występują żadne doliczenia, odliczenia i ulgi, to wówczas sporządzamy je w ramach obsługi księgowej firmy, bez żadnych dodatkowych opłat
 •  w pozostałych przypadkach obowiązują powyższe ceny pomniejszone o 10,00 zł
UWAGA!
 • Ze względu na różny stopień złożoności spraw opłata za rozliczenie innych przypadków, m.in.: Odpłatne zbycie nieruchomości oraz Przychody uzyskane za granicą – wyceniana jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.
 • W przypadku wniosku o zwrot VAT-u za materiały budowlane, tzw. VZM, opłata wynosi zazwyczaj 10% wartości kwoty zwrotu podatku, jednak nie mniej niż 50,00 zł.
PAMIĘTAJ!
 1. Do rozliczenia ulgi internetowej podaj tylko wydatki za internet faktycznie zapłacone w 2012 roku. Uwaga! Zmiana zasad rozliczania ulgi internetowej – dostarczając dokumenty do rozliczenia, zapytaj nas o szczegóły.
 2. Jeżeli rozliczenie ulg będzie wymagało dodatkowych zestawień i obliczeń, zastrzegamy sobie prawo do doliczenia opłaty za dodatkowe prace – zazwyczaj 10,00 zł.
 3. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane tylko wtedy, gdy małżeństwo trwało przez cały rok 2013,
  np. małżeństwo zawarte w 2012 roku.
 4. Rozliczenie wspólne małżonków może być dokonane nawet wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w 2013 roku żadnych dochodów lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
 5. Nawet jeżeli uzyskany dochód w 2013 roku nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (czyli nie przekracza 3.091,00 zł), to i tak mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. A jeżeli od tego dochodu pobrano zaliczkę
  na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.
Zapraszamy do kontaktu!
 • telefonicznego: 68-410-40-45 lub 801-00-70-15
 • mailowego: kontakt@biuropetra.pl
 • osobistego: Pl. Matejki 20/2, Zielona Góra

Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!

Potrzebujesz więcej informacji? – zajrzyj na strony Ministerstwa Finansów:

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w latach 2009-2013 jest taka sama i wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł).