Efektywność badań

Efektywność badań

Podczas gdy niektóre firmy w przemyśle turystycznym i dosłownie wszystkie organizacje w sektorze publicznym turystyki podejmują badania marketingowe, ciągle istnieje jeszcze wiele mniejszych firm, które nie przeznaczają w … Czytaj dalej

Modele ekonometryczne

Modele ekonometryczne

Model składa się ze zbioru zmiennych i ich wzajemnych relacji, które odzwierciedlają rzeczywistość. Poprzez określenie, jak zmienne zmieniają się jedna względem drugiej, takie modele mogą być pomocne w … Czytaj dalej

Eksperymenty

Eksperymenty

Eksperymenty przywołują obraz laboratorium i rzeczywiście wiele testów jest przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych, które mogą być użyteczne w badaniach w turystyce, takich jak testowanie efektywności różnych reklam. Wiele form … Czytaj dalej

Obserwacja

Obserwacja

Ankiety mają jednak swoje ograniczenia. Inne techniki, takie jak obserwacja, mają istotne znaczenie dla poparcia danych zgromadzonych na podstawie kwestionariuszy. Jeśli jednak obserwacja ma być potraktowana poważnie jako metoda … Czytaj dalej

Projekt kwestionariusza

Projekt kwestionariusza

Dobre zaprojektowanie kwestionariusza jest dużą umiejętnością, gdyż nawet sposób sformułowania pytania może nasuwać stronniczą odpowiedź. Pytania muszą być możliwie jak najprostsze, jednoznaczne i napisane językiem zrozumiałym dla respondentów … Czytaj dalej

Ankieta

Ankieta

Ankiety są zazwyczaj najlepszą metodą zbierania informacji. Do ich przeprowadzenia wykorzystuje się kwestionariusze, tzn. zestaw pytań zadawanych respondentom, które są tak zaprojektowane, aby pomóc zgromadzić informacje potrzebne firmie. Ankietę … Czytaj dalej

Etapy przygotowania badania

Etapy przygotowania badania

1. Zdefiniowanie problemu i celów

Firma musi być całkowicie pewna swoich zamiarów — pewna tego, co chce osiągnąć jako rezultat swoich badań. Może się wydawać to oczywiste, … Czytaj dalej

Badania pierwotne

Badania pierwotne

Jeśli wiedza wymagana przez organizację nie jest dostępna poprzez badania materiału wtórnego, konieczne jest podjęcie badań pierwotnych, tj. badań bezpośrednich rynku. Przeprowadza się je dwoma sposobami: zadając ludziom … Czytaj dalej

Badania subskrypcyjne

Badania subskrypcyjne

Firma o odpowiednich zasobach finansowych może wybrać pomiędzy zleceniem swoich własnych określonych badań a zleceniem subskrypcji na ciągłą, kompleksową ankietę konsumentów, która zawiera informacje o wzorcach urlopów lub … Czytaj dalej