Zagrożenia

Zagrożenia

Na działalność zarówno agenta, jak i operatora turystycznego wpływają wydarzenia polityczne i gospodarcze w kraju, takie jak np. nałożenie opłaty lotniskowej, co wpływa na ceny wszystkich odlotów z krajowych … Czytaj dalej

Szanse

Szanse

Szanse pojawiają się w sposób naturalny poprzez możliwość wykorzystywania mocnych stron firmy. Zarówno agent, jak i operator turystyczny powinni zawsze wypatrywać szans pojawiających się w wyniku zmian zachodzących na … Czytaj dalej

Słabe strony

Słabe strony

Jednym z problemów, jaki ma do rozwiązania agent, jest znalezienie odpowiednich sprzedawców. Jeśli agencja jest ulokowana na terenie o wysokim poziomie zatrudnienia i trudno znaleźć dobrych pracowników o … Czytaj dalej

Mocne strony

Mocne strony

Należy na nie patrzeć z perspektywy klienta, a nie firmy. To, że biuro podróży ma na tyle obszerne pomieszczenie, że może sobie pozwolić na osobny gabinet dla kierownika, … Czytaj dalej

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza otoczenia firmy stanowi pierwszy krok w kierunku oceny obecnej sytuacji firmy i uświadomienia sobie istniejących trudności przed ustaleniem celów na nadchodzący rok. Bez względu na to, czy … Czytaj dalej

Otoczenie

Otoczenie

Układając plan marketingowy, należy osiągnąć stan równowagi między ustaleniem sztywnych wytycznych budżetowych a opieraniem się na „pomysłowości”. Każdy plan musi być elastyczny, brać pod uwagę zmieniające się okoliczności. Jeśli … Czytaj dalej

Ustalenie celów

Ustalenie celów

Typowe cele, do jakich firma będzie najprawdopodobniej zmierzać, to:

• osiągnięcie konkretnego wzrostu sprzedaży w określonym czasie,

• zwiększenie rentowności firmy o ustalony procent w danym okresie,

• … Czytaj dalej