Funkcjonowanie związków bankowo-ubezpieczeniowych

Funkcjonowanie związków bankowo-ubezpieczeniowych wykształciło w praktyce najpopularniejsze przykłady współpracy na obu wymienionych poziomach. Przykłady te równocześnie służą autorowi do weryfikacji tezy pracy. Na poziomie wspólnych działań najczęściej w związkach bankowo-ubezpieczeniowych … Czytaj dalej

Współpraca banku i firmy ubezpieczeń

W działalności bancassurance dochodzi zatem do współpracy banku komercyjnego (w skrócie: „bank”) i firmy ubezpieczeń życiowych (w skrócie: „firma ubezpieczeniowa”) o detalicznym charakterze oferty usług finansowych. Instytucje te, tworzące w … Czytaj dalej

Terminy – Allfinanz , bancassurance

Odnosząc się do zaprezentowanych definicji terminu Allfinanz, autor wprowadza dwie płaszczyzny rozumienia przez siebie tej działalności. Na płaszczyźnie podmiotowej (instytucjonalnej) określenie „All” w terminie Allfinanz odnosi się do instytucji finansowych … Czytaj dalej

Allfinanz

Problematyka pracy wiąże się z jednym ze zjawisk, które w ostatnich kilkudziesięciu latach XX wieku charakteryzowały rynek usług finansowych w świecie. Zjawiskiem tym jest tzw. jakościowa uniwersalizacja ofert instytucji finansowych, … Czytaj dalej