Polski system finansowy

W polskim systemie finansowym dominuje jednak sektor bankowy. Banki są tym pośrednikiem finansowym, który w polskich warunkach decyduje o alokacji kapitału. Transformacja oszczędności na inwestycje odbywa się zatem głównie za … Czytaj dalej

Typ hybrydowy

Wskutek braku wizji typu docelowego, ukształtował się w Polsce typ hybrydowy, zawierający cechy charakterystyczne zarówno dla angloamerykańskiego, jak i kontynentalnego typu systemu finansowego. .

Część regulacji prawnych, przyjętych od 1989 … Czytaj dalej

Globalizacja pośrednictwa finansowego

Globalizacja zwiększa zatem możliwości wyboru między różnymi instytucjami pośrednictwa finansowego, co sprawia, że dla klientów zaczyna liczyć się najbardziej cena danej usługi i sprawność instytucji ją oferującej. Globalizacja prowadzi także … Czytaj dalej

Operacja sekurytyzacji

Godny uwagi jest także trend związany z tzw. sekurytyzacją, czyli materializacją w formie papierów wartościowych, przykładowo, depozytów i kredytów bankowych. Operacja sekurytyzacji, podobnie jak inne innowacje, umożliwia korzystne zmiany w … Czytaj dalej

System finansowy

Pojęcie „system finansowy” zdefiniować można w węższym i szerszym ujęciu. Pierwsze zakłada, że system finansowy jest układem instytucji i innych organizacji, które przekazują oszczędności od tych, którzy je generują (tzw. … Czytaj dalej